Υπερλιπιδαιμία

Η παρακάτω εφαρμογή TCM (Traditional Chinese Medicine) που ακολουθεί, έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι απαντήσεις που δίνονται είναι ενδεικτικές. Επίσης απευθύνεται σε πιστοποιημένους επαγγελματίες ή εκπαιδευόμενους θεραπευτές της κινέζικης ιατρικής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει παρουσία ειδικού γιατρού ή εξειδικευμένου θεραπευτή για πιο ακριβή συμπεράσματα και αξιόπιστη διάγνωση πάνω στο θέμα υγείας που σας αφορά. Επιπλέον, σε οξείες και σοβαρές καταστάσεις που χρήζουν νοσηλείας απευθυνθείτε άμεσα στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο!

Επιλέξτε Συμπτώματα: